یادداشت هایی نه چندان متفاوت

دست نوشته های شخصی محسن فرهمند آزاد

» در سال جدید لااقل به خودمان دروغ نگوییم :: شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠
» قرآن سوزی :: چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٩
» به بهانه برخی آلبوم های نیمه شعبان :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
» درد سیاه :: دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩
» دعای همگانی در شب نیمه شعبان :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
» بی بی سلام :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
» درباره خانم فاطمه رجبی ـ بخش اول :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸
» بیماری توهّم :: یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸
» به بهانه نوروز :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
» غلط بود :: شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٧
» مست از کام پدر :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧
» بوی انکسار :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧
» دو تیر آخر :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
» طوفان واژه ها :: یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧
» یک شب و دو حکایت :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٧
» دکتر جواد نوربخش :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٧
» قلب یا شمشیر :: سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦
» برخورد با مخالف :: دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٦
» آرمان گرایی و واقع گرایی :: چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» حماسه و احساس :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٥
» عدالت یا عصمت :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٥
» طبقه بندی اطلاعاتی علوم دینی :: پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٥
» اشارات تاريخی ـ بخش پنجم :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٥
» اشارات تاریخی ـ بخش چهارم :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٥
» اشارات تاریخی ـ بخش سوم :: جمعه ۱۳ امرداد ۱۳۸٥
» اشارات تاریخی ـ بخش دوم :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٥
» اشارات تاريخی ـ بخش اول :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٥
» تاريخ گواهی می دهد :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳۸٥
» حديث بندگی :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٥
» به صلاح شما نيست :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
» ارزش ها و واقعيت ها :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» همه با هم يا همه با من؟ :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٥
» اعتدال در عزاداری :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٤
» بوی بهشت از يمن :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤
» دستگيری :: چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٤
» چهار کينه و چهار انتقام :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٤
» چند پرده از شور :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٤
» سرافراز تا ابد :: جمعه ۱٤ بهمن ۱۳۸٤
» سرآغاز غم :: شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٤
» بيم و اميد :: جمعه ٢۳ دی ۱۳۸٤
» نبرد بی پايان :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٤
» مصفا از آغاز تا امروز ( بخش پايانی ) :: پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٤
» مصفا از آغاز تا امروز ( بخش چهارم ) :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٤
» مصفا از آغاز تا امروز ( بخش سوم ) :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤
» مصفا از آغاز تا امروز ( بخش دوم ) :: شنبه ۳ دی ۱۳۸٤
» مصفا از آغاز تا امروز ( بخش اول ) :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤
» عشق حقيقی و مجازی :: یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٤
» فقه پويا از نوع مدرن ديجيتالی :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٤
» تعهد يا تخصص؛ هردو يا هيچکدام :: سه‌شنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٤
» به بهانه فراخوان سفرا :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٤
» مشق پر از غلط :: چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٤
» شيرمرد خاموش :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳۸٤
» راسته اسلام فروش ها :: سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٤
» گذرگاه سرنوشت ساز :: شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٤
» توفيق اخص الخواص :: شنبه ٩ مهر ۱۳۸٤
» به بهانه ميلادش :: دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٤
» سيم وصل و مجلس باحال :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٤
» خر خسته و صاحب خر ناراضی :: دوشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٤
» جا مانده از کاروان :: دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٤
» تيغ در دست زنگی مست :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٤
» ان شاءالله فردا :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٤
» بياييم همه را جذب کنيم :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٤
» حديث نگاه آخر :: شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٤
» فهرست آدم های مهم :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٤
» حميدرضا شجاعی شميرانی :: دوشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٤
» کنتور معنويت :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٤
» جوان عاشق :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٤
» ابوراجح حمامی در چهار پرده :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٤
» انگيزه ام چيست؟ :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٤
» معيار حق :: دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٤
» پوزش و يادآوری :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤
» درخواست دوستانه :: پنجشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٤
» بيماری توهم :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤
» عجب اعتقادی :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٤
» بالاخره بهشت يا جهنم :: سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳۸٤
» تقصير معلم است :: شنبه ٤ تیر ۱۳۸٤
» بامداد خمار :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٤
» خاکستری هم رنگ است :: دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٤
» باز هم تبعيد :: پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٤